+48 (0) 12 446 60 08    sales-CEE@actidata.com

  • actidata - We care about data

Strona internetowa działa zgodnie z prawem niemieckim. Z tego względu wszystkie informacje prawne są sporządzane w języku niemieckim.
Uwaga: obowiązują ogólne warunki handlowe - wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd w Dortmundzie, Niemcy.

This website runs under German laws and right. Due to this all legal information are written in German language.
Note: Our General Terms and Conditions are valid - Court district in all cases is Dortmund, Germany.


Link zum Impressum der actidata Storage Systems GmbH:
http://www.actidata.com/index.php/de-de/impressum

 

Top